Tietoa palvelusta

Viimeksi päivitetty 15.7.2016

Mikä?

Fillaristien tavoitteena on toimia yhteisöllisenä karttapalveluna pyöräilijöille. Kartan avulla pyöräilijät voivat jakaa erilaista pyöräilyyn liittyvää tietoa kuten hyviä pyöräilykohteita, -reittejä ja kuvia. Palvelun sisältöä pyritään "toimittamaan" eli käytännössä käyttäjien tuottamaa sisältöä käydään jatkuvasti läpi ja sitä voidaan korjata ja parannella tarvittaessa. Heikkolaatuista sisältöä saatetaan myös poistaa.

Palvelun muita keskeisiä toimintoja ovat kommentointimahdollisuus, keskustelufoorumi ja blogi. Blogiin pyritään kirjoittamaan kiinnostavia pyöräilyyn liittyviä artikkeleita mahdollisimman usein, vähintään kerran kuukaudessa.

Sivusto on ollut jo melko pitkään olemassa, jo vuodesta 2010. Kokonaan uusittu versio sivustosta julkaistiin keväällä 2016. Sitä ennen palvelun kehitys oli pitkään "huilaustauolla". Uudessa versiossa on blogin lisäksi keskitytty parantamaan jo olemassa olevia toimintoja sekä tekemään sivustosta mobiiliystävällisempi.

Kuka?

tuomas piispanen

Tervehdys,

Olen Fillaristit-palvelun kehittäjä ja kehittänyt tätä palvelua jo vuodesta 2010 asti. Kehitin palvelua aikaisemmin työni puolesta, mutta palvelun saaman rahoituksen loputtua, kehitän Fillaristeja nykyään harrastusprojektina. Palvelun taustasta on kirjoitettu enemmän seuraavassa kappaleessa.

Tarkoitukseni on kehittää ja ylläpitää jatkossa palvelua aktiivisesti. Suunnitelmissani on kehittää ainakin mobiilitoimintoja siten, että karttamerkintöjä voisi tehdä helposti suoraan myös "tien päältä". Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kännykällä voisi napsia kuvia pyöräilykohteista ja liittää niihin automaattisesti paikkatiedot (gps).

Lue myös kirjoittamani bloggaus Fillaristit uudistuu.

- Tuomas Piispanen

Taustaa

Fillaristit on saannut alkunsa vuonna 2010 Liikenne- ja viestintäministeriön Liikkumisen ohjaus -nimisestä ohjelmasta. Ohjelmaan kuului hankehaku, johon Logica Suomi Oy (nyk. CGI) ja Trafix Oy osallistuivat "pyöräily ja sosiaalinen media" -nimisellä idealla. Ideaan kuului, että suosittuihin kevyen liikenteen reittioppaisiin (useissa kaupungeissa) lisättäisiin toiminto, jonka avulla käyttäjät voisivat tuottaa palveluun omaa sisältöään kuten kiinnostavia pyöräilykohteita. Tätä toimintoa tukemaan päätettiin rakentaa erillinen nettipalvelu, jonka nimeksi tuli Fillaristit. Sivusto avattiin käyttäjille vuonna 2011.

Hanke sai rahoitusta hankeohjelman lisäksi myös Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Liikennevirastolta, Lahden ja Tampereen kaupungeilta sekä HSL:ltä.

Fillaristit osallistui vuonna 2012 myös liikkumisen ohjauksen jatko-ohjelmaan, josta se sai lisärahoitusta. Jatkohankkeessa pääpaino oli enemmän markkinoinnissa ja palvelun tunnetuksi tekemisessä kuin itse toimintojen kehittämisessä. Palvelun tunnettuutta pyrittiin lisäämään tekemällä yhteistyötä pyöräilyseurojen, kaupunkien ja eri nettipalvelujen kanssa.

Uusia käyttäjiä saatiin palveluun jatkohankkeessa kohtuullisesti, mutta ei kuitenkaan aivan niin paljoa, että rahoitusta olisi enää saatu jatkettua. Näin ollen Fillaristit viettikin sitten pitkään hiljaiseloa (2012-2015) ennen kuin aktivoitui uudestaan. Kehityshankkeiden aikana (2010-2012) palvelua suunniteltiin yhdessä pyöräilijöiden kanssa projektiblogin avulla, joka löytyy edelleen osoitteesta: http://pyoraily-projekti.blogspot.com.