Rekisteriseloste

SISÄLTÖ

1          REKISTERIN NIMI

2          REKISTERINPITÄJÄ

3          REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

4          REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

5          REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

6          REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

7          REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

8          REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

9          SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

10        REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

11        REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

12        REKISTERIN SUOJAAMINEN

13        HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

14        REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

15        TARKASTUSOIKEUS

16        TIEDON KORJAAMINEN

17        KIELTO-OIKEUS

18        REKISTERIHALLINTO

19        SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

1 REKISTERIN NIMI

Fillaristit.fi käyttäjärekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ

Tuomas Piispanen

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii Tuomas Piispanen. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että rekisteriä käytetään asianmukaisesti sekä, että järjestelmän tekninen tietosuojaus on ajan tasalla.

4 REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Rekisteriasioita hoitaa Tuomas Piispanen, joka myöntää käyttöoikeudet sekä vastaa teknisestä ylläpidosta. Tekniseen ylläpitoon kuuluu järjestelmän asianmukaisen toiminnan tarkkailu. Rekisteröityneen käyttäjän omat tiedot ovat hänen itsensä muutettavissa. Normaalitilanteessa ylläpito ei tee muutoksia käyttäjätietoihin. Vikatilanteiden ja väärinkäytösten yhteydessä rekisteriä voidaan muokata.

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Fillaristit.fi -nettipalvelussa rekisteröityneet käyttäjät voivat mm. jakaa kartan avulla pyöräilyyn liittyviä paikkoja ja pyöräilyreittejä sekä osallistua keskusteluun keskustelupalstalla. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjät hyväksyvät palveluun tallentamiensa tietojen näytön muille käyttäjille lukuun ottamatta yksityisiä tietoja (kuten esim. salasana, sähköpostiosoite).

6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyllä on asiakassuhde rekisterinpitäjään (henkilötietolain 8 §, kohta 5).

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjän rekisteröityessä palveluun tältä edellytetään oman sähköpostiosoiteen antamista. Lisäksi käyttäjän tulee valita käyttäjätunnus ja salasana, joilla tämä pääsee kirjautumaan palveluun. Käyttäjä voi halutessaan myös antaa itsestään muita tietoja kuten oma nimi, paikkakunta, pyöräilyseura jne.

8 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri ei käytä säännönmukaisesti mitään ulkopuolista tietolähdettä.

9 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

10 REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteri on vain palvelun ylläpidosta vastaavan henkilön käytössä.

11 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisteriä ei ole yhdistetty muihin henkilörekistereihin.

12 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti erilaisin nykyaikaisin teknisin keinoin. Järjestelmän tekninen toteutus perustuu yhdysvaltalaiseen pilvipalvelualustaan. Kuitenkin Fillaristit.fi käyttämät pilvipalvelimet sijaitsevat fyysisesti Iso-Britanniassa, joita koskee Iso-Britannian lainsäädäntö. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

13 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Käyttäjän tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan, kunnes käyttäjä pyytää niiden poistoa. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa myös väärinkäytöstilanteissa. Rekisteristä otetaan automaattinen varmuuskopio päivittäin, joita säilytetään viikko. Rekisteristä otetaan säännöllisesti (harvemmin) myös pysyvästi säilytettäviä kopioita.

14 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tässä rekisteriselosteessa on kerrottu palvelun käyttäjille käyttäjätietojen tallennukseen liittyvistä asioista. Kaikissa muissa asioissa (esim. väärinkäytöstilanteet) rekisteröityjä käyttäjiä informoidaan henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.

15 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

16 TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteriä hoitavat henkilöt korjaavat itse huomaamansa virheet välittömästi. Rekisterin vastuuhenkilö päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus esitetään rekisterin vastuuhenkilölle. Tiedon korjaamisesta päätöksen mukaisesti huolehtii vastuuhenkilö. Tiedon korjaamisesta päätetään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

17 KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

18 REKISTERIHALLINTO

Rekisterin vastuuhenkilö Tuomas Piispanen päättää rekisteriselosteen laatimisesta järjestelmän käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, järjestelmään kirjatun informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta järjestelmän teknisestä ylläpidosta järjestelmän suojaamisesta, arkistoinnista ja hävittämisestä järjestelmän vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

19 SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

-

Toteutus:   webguru logo