Miksi kartasta puuttuu osa Vantaanjoen varren reittiä, vaikka se on olemassa?

Linkki Pyöräilyn ja kävelyn Reittioppaaseen:

<http://pk.hsl.fi/#mapcenter(point*2554193*6679573)mapzoom(2)transporttype(walk)routingmethod(sand)from(point*2554521*6679241)via((point*2554246*6681685)(point*2553986*6681817)(point*2554282*6681245)(point*2554974*6680361)(point*2555074*6680409)(point*2554782*6681093)(point*2555058*6681449)()()())to(point*2554862*6681973)>

Ilmakuvastakin näkyy, että se on olemassa :)

Ja huhu kertoo, että toisellakin puolellakin menee reittiä?


16.05.2012 22:43

Laitoin viestiä menemään eteenpäin Reittioppaan kehittäjille, jotka on täällä meillä kanssa hommissa.


28.08.2012 17:20

HSL Reittiopas-palvelussa käytetty pohjakartta on monilta osin pelkistetty ja monet keskeisetkin kevyen liikenteen väylät saattavat puuttua siitä, vaikka niitä reitityksessä käytettäisiinkin. HSL Pyöräilyn ja Kävelyn Reittioppaan etusivun vasemman laidan Reittejä-osiosta on kuitenkin mahdollista ladata pohjakartan päälle Pääkaupunkiseudun Ulkoilukartan reitit omana karttatasonaan, jolloin saadaan esille monia pohjakartasta puuttuvia yhteyksiä. Palautteenne palvelun pohjakartasta tullaan huomioimaan, kun HSL Pyöräilyn ja Kävelyn Reittioppaassa käytettävien kartta-aineistojen kehitystarpeita kartoitetaan.


29.08.2012 10:53

JariR siis vastaa meillä Logicalla Reittioppaan käyttämistä karttaaineistoista.


29.08.2012 13:00

Toteutus:   webguru logo