Rekisteriseloste

SISÄLTÖ

1          REKISTERIN NIMI

2          REKISTERINPITÄJÄ

3          REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

4          REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

5          REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

6          REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

7          REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

8          REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

9          SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

10        REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

11        REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

12        REKISTERIN SUOJAAMINEN

13        HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

14        REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

15        TARKASTUSOIKEUS

16        TIEDON KORJAAMINEN

17        KIELTO-OIKEUS

18        REKISTERIHALLINTO

19        SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

1 REKISTERIN NIMI

Fillaristit.fi – pyöräilijöiden yhteisöllisen karttapohjaisen nettipalvelun rekisteriseloste.

2 REKISTERIN PITÄJÄ

Tuomas Piispanen

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii ohjelmistosuunnittelija Tuomas Piispanen. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että rekisteriä käytetään asianmukaisesti mm.:

- tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

- huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta

4 REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Rekisteriasioita hoitaa Tuomas Piispanen, joka myöntää käyttöoikeudet. Teknisestä ylläpidosta vastaa myös Tuomas Piispanen. Tekniseen ylläpitoon kuuluu järjestelmän asianmukaisen toiminnan tarkkailu. Jokaisen käyttäjän omat tiedot ovat hänen itsensä muutettavissa, eli normaalitilanteissa muita muutoksia rekisteriin ei tehdä, vaan järjestelmä on täysin automatisoitu. Vikatilanteiden ja väärinkäytösten yhteydessä rekisteriä voidaan muokata.

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Fillaristit.fi -nettipalvelussa rekisteröityneet käyttäjät voivat jakaa pyöräilyyn liittyviä tietoja (paikat ja reitit) sekä selata ja kommentoida muiden käyttäjien palveluun tekemiä merkintöjä. Palveluun tallennettuja tietoja hyödynnetään olemassa olevissa kevyen liikenteen reittioppaissa. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjät hyväksyvät palveluun tallentamiensa tietojen uudelleenkäytön lukuun ottamatta yksityisiä tietoja (kuten esim. salasana, sähköpostiosoite).

6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyllä on asiakassuhde rekisterinpitäjään (henkilötietolain 8 §, kohta 5).

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- palveluun rekisteröityneen henkilön sähköpostiosoite

- käyttäjän tunnus ja salasana, joilla hän pääsee muokkaamaan omia tietojaan salatun web-käyttöliittymän kautta. Kirjautuminen on mahdollista myös muiden palveluntarjoajien tunnuksilla mm. Facebook, OpenID, Google,Twitter.

8 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Järjestelmää päivitetään palvelun tilanneen henkilön ilmoittamilla tiedoilla.

9 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

10 REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteri on vain Fillaristit.fi -nettipalvelusta vastaavien henkilöiden käytössä.

11 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisteriä ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

12 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Fillaristit.fi -nettipalvelusta vastaavien henkilöiden käyttöön. Järjestelmän tekninen alusta on ulkomainen pilvipalvelu. Palvelualustan tarjoavaa yhtiötä koskee Iso-Britannian lainsäädäntö. Palvelin sijaitsee ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Web-rajapinta on suojattu SSL-salauksella. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

13 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Käyttäjän tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan, kunnes käyttäjä ne itse poistaa käyttäen web-rajapintaa omien tietojensa hallintaan. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa myös väärinkäytöstilanteissa. Järjestelmästä otettuja varmuuskopioita säilytetään kuukausi, jonka jälkeen ne hävitetään.

14 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle ilmoitetaan palvelun tilauksen yhteydessä siitä, että häntä koskevat tunniste- ja yhteystiedot tullaan rekisteröimään Fillaristit.fi -nettipalveluun ja että palvelun rekisteriseloste on nähtävissä Fillaristit.fi -internetsivustolla.

15 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin käyttäjille. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

16 TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteriä hoitavat henkilöt korjaavat viran puolesta itse huomaamansa virheet välittömästi. Rekisterin vastuuhenkilö päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus esitetään rekisterin vastuuhenkilölle. Tiedon korjaamisesta päätöksen mukaisesti huolehtii vastuuhenkilö. Tiedon korjaamisesta päätetään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

17 KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

18 REKISTERIHALLINTO

Rekisterin vastuuhenkilö Tuomas Piispanen päättää rekisteriselosteen laatimisesta järjestelmän käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, järjestelmään kirjatun informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta järjestelmän teknisestä ylläpidosta järjestelmän suojaamisesta, arkistoinnista ja hävittämisestä järjestelmän vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

19 SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

-