Tietoa palvelusta

päivitetty viimeksi 10.10.2013

Fillaristit uudistuu 10/2013

Hyviä uutisia!

Fillaristit siirtyy uusiin käsiin. Logica/CGI on luovuttanut fillaristit-palvelun koodit allekirjoittaneelle, joka aikoo jatkaa fillaristit kehitystä syksyn/talven 2013-2014 aikana. Pitkälle hiljaiselolle on siis aika tehdä loppu!

Ekana tekona olen siirtänyt palvelun uudelle pilvialustalle, joka parantaa palvelun luotettavuutta ja suorituskykyä ihan uudella tavalla. Seuraavaksi olen suunnitellut aloittavani kehityshommat lähiaikoina ja uudistaa palvelun melko perusteellisesti syksyn/talven aikana.

Olen suunnitellut tekeväni palveluun mm. mobiiliversion, jonka avulla paikkoja ja reittejä voisi lähettää palveluun kännykästä suoraan tien päältä. Lisäksi aion todennäköisesti tehdä palveluu kytkennän Helsingin kaupungin uuteen palauterajapintaan, jolloin tiedot esim. käyttäjien ilmoittamista vaarallisista paikoista menisi myös viranomaisten tietoon. Käyttäjien järjestämät yhteislenkit sekä pyöräilykuvien ja -videoiden jakaminen olisi myös aika vinkeitä uusia toimintoja.

Fillaristit-uudistuksen isoksi tavoitteeksi asettaisin sen, että se muuttuisi nykyisen kaltaisesta karttapalvelusta enemmän yhteisöpalveluksi, joka tarjoaa käyttäjille paljon erilaisia hyödyllisiä toimintoja ja työkaluja, jotka siis saa käyttöön kun rekisteröityy. Uudistuksen jälkeen "karttamerkinnät" olisi siis vain yksi monista palvelun monista makeista toiminnoista!

Jos sulla on uusia hyviä ideoita tai haluat osallistua palvelun kehittämiseen, ota ihmeessä yhteyttä allekirjoittaneeseen. Voit käyttää tähän myös keskustelufoorumia, johon perustin juuri tätä tarkoitusta varten uuden viestiketjun.

- Tuomas Piispanen
tuomas.piispanen@gmail.com

Palvelun idea/konsepti

Fillaristit on yhteisöllinen nettipalvelu pyöräilijöille, jonka avulla pyöräilijät voivat jakaa kartan avulla pyöräilypaikkoja ja -reittejä. Paikkoja ja reittejä voi lisätä erilaisiin kategorioihin sekä niihin voidaan liittää kuvia ja Google katunäkymiä. Käyttäjät voivat myös kommentoida toisten käyttäjien tekemiä karttamerkintöjä.

Fillaristit on täysin ilmainen palvelu ja tarkoitettu kaikille pyöräilyn harrastajille, niin tavallisille arkipyöräilijöille kuin aktiiviharrastajillekin. Palvelua voivat hyödyntää myös pyöräilyseurat kuin pyöräilytapahtumien järjestäjätkin.

Palvelun taustaa

Fillaristit-palvelu on kehitetty alunperin Logican ja Trafixin yhteistyönä vuosina 2010-2012. Palvelua kehitettiin kahdessa Liikenne- ja Viestintäministeriön liikkumisen ohjelmaan kuuluneessa hankkeessa. Hankkeet saivat rahoitusta Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Liikennevirastolta, Lahden ja Tampereen kaupungeilta sekä HSL:ltä.

Kehityshanke 2010-2011

Fillaristit-palvelu on alun perin lähtöisin Pyöräily ja sosiaalinen media -nimisestä hankkeesta, joka osallistui Liikenne- ja Viestintäministeriön liikkumisen ohjauksen ohjelman hankehakuun vuonna 2010. Logica osallistui hankehakuun yhdessä Trafixin kanssa idella kehittää pyöräilijöille uudenlainen yhteisöllinen nettipalvelu, joka tukisi eri kaupunkien kevyen liikenteen reittioppaita. Logica ja Trafix saivat ohjelmalta palvelun kehittämistä varten n. 35000 euron rahoituksen. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat myös Lahden ja Tampereen kaupungit sekä HSL.

Hankkeen aikana palvelua suunniteltiin yhdessä pyöräilijöiden kanssa projektiblogin avulla, joka löytyy edelleen osoitteesta: http://pyoraily-projekti.blogspot.com.

Kehityshanke 2011-2012

Logica ja Trafix osallistuivat liikkumisen ohjauksen jatko-ohjelmaan uudella hankkeella myös seuraavana vuonna. Palvelun jatkohankkeen tavoite oli enemmän markkinoinnissa ja palvelun tunnetuksi tekemisessä kuin pelkässä jatkokehityksessä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena jatkohankkeessa oli myös luoda yhteistömahdollisuuksia kaupunkien, pyöräilyseurojen ja muiden pyöräilypalvelujen kanssa. Tällä kertaa rahoitusta saatiin n. 15000 euroa.

Markkinointia tehtiin hankkeen aikana mm. netissä ja osallistumalla vuoden 2012 tärkeimpiin pyöräilytapahtumiin. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettiin järjestämällä työpajoja pyöräilyseurojen ja kaupunkien edustajien kanssa. Uusia käyttäjiä saatiin palveluun vuoden aikana kohtuullisesti. Yhteistyökuvioista sovittiin alustavasti Tampereen kaupungin ja Tampereen polkupyöräilijöiden kanssa pyöräilypalautteiden käsittelyn suhteen. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt palautekanavatoimintojen kehittämistä palveluun, johon ei kuitenkaan saatu enää rahoitusta.